Bilförsäkring

Vad är bilförsäkring?

Alla människor som äger en bil måste se till att bilen är försäkrad. Detta är ingenting man kommer ifrån, eftersom det i Sverige finns en lag på detta. Som minst behöver bilen ha en trafikförsäkring, men denna försäkring är endast grundläggande och många bilägare som brukar bilen brukar satsa på en bilförsäkring, en så kallad hel- eller halvförsäkring.

Trafikförsäkring

Trots att trafikförsäkringen endast är grundläggande så täcker den ändå en hel del. Trafikförsäkringen ser bland annat till att alla personskador ersätts och att alla sakskador som bilen har orsakat blir ersatta. Detta gäller dock bara andra personers ägodelar.

Trafikförsäkringen täcker inga skador som har åstadkommit på ditt eget fordon. Vill man se till att ens egen bil är försäkrad mot skador är det någon av de andra försäkringarna man bör satsa på.

Fördelar med bilförsäkring

En bilförsäkring är med andra ord inte enbart till för den som framför bilen, utan även för personer och föremål runt omkring. Vid en olycka eller kollision kan det uppstå mycket kraftiga skador, vilket försäkringsbolaget då kan gå in och ersätta. Vi har rett ut vad en trafikförsäkring inkluderar och ska nu ta en titt på halvförsäkringen och helförsäkringen.

Halvförsäkring

En halvförsäkring innehåller allt som en trafikförsäkring innehåller, men med fler tillägg. Ditt fordon är även försäkrat för stölder, brand, skador på glas och mycket mer. I en halvförsäkring kan du även få hjälp med räddning och bärgning om så behövs.

Helförsäkring

Helförsäkringen innehåller även denna allt som en trafikförsäkring inkluderar, men även allt som halvförsäkringen innebär. Det som blir ett extra tillägg för denna försäkring är att den även har en vagnskadeförsäkring. Detta tillägg ser till så att du får hjälp att betala skador som har uppstått på din bil om den t.ex. har råkat ut för skadegörelse eller varit med om en olycka i trafiken. Du väljer den försäkring som passar dig och din vardag bäst.

Lämna ett svar