Hemförsäkring

Att ha en hemförsäkring

Att alla behöver en hemförsäkring, oavsett hur man nu bor, är ett känt faktum. Att inneha en hemförsäkring innebär ett försäkringspaket – som oftast är grundläggande – som står för möjlig ersättning för stulna privata föremål eller om de skulle skadas i en vatten- eller brandskada. Något som är väldigt praktiskt är att alla hemförsäkringar innehåller ett rättsskydd, reseskydd och ansvarsskydd (vilket då är samma sak som skadeståndsskydd).

I Sverige innehar 95% av alla hushåll en hemförsäkring. Dessa hemförsäkringar innehåller allt som oftast följande:

Egendomsskydd (värdesaker och privata föremål)

Detta ger ersättning om till exempel en brand eller stöld skulle inträffa.

Reseskydd vid resor världen över

Reseskyddet ersätter kostnader för sjukvård som skulle egentligen kostat flera hundratusentals kronor. Den täcker även kostnaden för ambulansflyg, som kan kosta så mycket som en miljon kronor. Detta reseskydd gäller i 45 dagar, eller som hos vissa företag, 60 dagar. Det beror på vart man tecknar sin försäkring och det gäller att läsa villkoren noga, så att man inte sitter på en försäkring som kanske inte täcker ens behov.

Ansvarsskydd (skadeståndsskydd)

Detta skydd kan betala skadestånd åt dig, som krävts av dig.

Rättsskydd (juridiska kostnader)

Detta skydd kan ersätta kostnader du får hos ett juridiskt ombud.

Skydd vid överfall

Detta skydd kan ge ersättning om du skulle råka ut för en misshandel.

Dubbelkolla vad försäkringen täcker

För att hemförsäkringen ska täcka så mycket som möjligt, går den att utöka med ett allrisktillägg, som även kallas Drulle. Så finns även ett utökat reseskydd. Många av de högre omfattande hemförsäkringarna innehåller en Allrisk från första början, och ett reseskydd som redan är utökat. Ibland kan ett utökat skydd för hemelektronik ingå i försäkringen (som även kallas för nyvärdesersättning).

En hemförsäkring täcker allt du valt för ett år i taget. Under den perioden kan du vanligtvis inte säga upp försäkringen eller byta den – inte ens om du skulle flytta. Det går endast att säga upp en befintlig försäkring om du flyttar utomlands, eller ihop med någon som redan har en hemförsäkring.

Lämna ett svar