Sambolagen

Samolagen är en lag som avser sambor, lagen behandlar den gemensamma bostaden samt bohag. För att uppfylla kraven som sambor behöver man vara två personer som bor tillsammans stadigvarande, som ett par, i ett gemensamt hushåll. 

När sambolagen inte gäller

Lagen gäller inte om båda eller ena av samborna är gift. Exempelvis om två personer lever som sambos och gifter sig upphör sambolagen att gälla, den byts ut mot lagar och regler gällande äktenskap. Sambolagen upphör också att gälla om paret separerar (gör slut eller blir särbos) eller om någon av samborna avlider.

Sambolagen innefattar

Lagen reglerar sambornas gemensamma bostad och bohag, vilket kan benämnas som samboegendom. Det är egendom som skaffats för gemensam användning. Detta oavsett om båda eller bara ena parten har införskaffat egendomen ifråga.

Exempel: person1 köper en soffa till vardagsrummet i den gemensamma bostaden och paret använder den under resten av samboförhållandet. Soffan anses då tillhöra det gemensamma bohaget och regleras av sambolagen, även om endast person1 betalade för soffan vid inköpet.

Detsamma gäller bostad, tomt, fastighet, möbler, hushållsmaskiner och lösöre (övriga saker som kan finnas i bostaden).

Sambolagen innefattar inte

Det finns vissa saker som inte innefattas av sambolagen, även om egendomen varit i bostaden. Ett sådant fall är om ena sambon ärvt eller på annat sätt fått som enskild egendom, då är den personlig.

Exempel: Sambo 1 har fått ett arv och i testamentet står det att arvet ska vara mottagarens enskilda. Då är det endast Sambo 1, som fått arvet, som har rätt till det. Vid en ev. separation har inte Sambo 2 rätt att ta egendomen som ärvts och arvet räknas heller inte in i bodelningen.

Annan egendom som inte räknas som gemensam egendom är sådant som endast den ena av samborna har använt. Vissa saker är ganska givna som att saker som kläder, accessoarer etc. som bara ena parten använder är dennes. Det kan också vara att Sambo 1 spelar trumpet, när trumpeten inte spelas på hänger den på väggen. Men det är inget tvivel om att även om den fyller ett dekorativt syfte så är den huvudsakliga funktionen med trumpeten att Sambo 1 spelar på instrumentet. Då är trumpeten 

Separation

När två sambor separerar delas oftast alla ägodelar upp. Vardera part tar med sig en del av den gemensamma egendomen som ackumulerats. Man gör en bodelning. I bästa fall kommer man överens så att båda parter är, åtminstone, hyfsat nöjda. Det händer dock naturligtvis att man inte kommer överens, då kommer sambolagen till nytt.

Bodelning

Bodelning ska göras när ett samboförhållande upphör. Om ena sambon avlider under samboskapet eller ett år efter separation ska också en bouppteckning göras. Under bodelningen ses all den gemensamma egendomen över, bostad och bohag. Man beräknar också sambornas andelar i egendomen. Detta ska sedan fördelas mellan de två samborna. 

I vissa fall är det lätt, som om Sambo 1 har köpt fotbollsskor till sig själv och Sambo 2 har köpt en vinterjacka till sig själv. Fotbollsskorna tar person1 med sig och vinterjackan tar person2 med sig ur förhållandet, även om sakerna köpts för gemensamma pengar. 

I andra fall kan det vara svårare, som i första exemplet där en soffa köpts in för gemensamt bruk. I många fall finns flera sådana ägodelar som båda samborna vill ha. Det bästa är då om man kan komma överens. Om Sambo 1 tar soffan (som kostade 7000kr) och tv:n (som kostade 4000kr) och tar Sambo 2 sängen (som kostade 10000kr) och nattygsborden (som kostade 500kr).

Hjälp vid bodelning

Om man inte kan komma överens kan man lösa det på flera sätt. Man kan sälja sakerna och dela på pengarna, detta kan dock vara till bådas nackdel då man oftast fåt mindre för sakerna än det kostar att ersätta dem. Men på så sätt får ingen av samborna fler eller dyrare saker och man slipper diskussioner om slitage/värde. Ett annat sätt kan vara att lotta. Man väljer då ut saker som båda anser ha samma värde och som båda vill ha och så lottas vem som får vad. Om man har svårt att kommunicera kan ett sätt vara att ta hjälp av en oberoende part eller två vänner. En varsin vän för respektive sambo kan få föra deras talan och förhoppningsvis kan vännerna kommunicera bättre med varandra och komma överens. 

Hjälp utifrån

I vissa fall kan man också få hjälp från bl.a. kommunen. Det kan varierar mellan olika kommuner och det kan bero på situationen. I vissa fall kan exempelvis familjerådgivningen vara en väg, särkilt om man inte helt bestämt sig för att separera. Kommer ni verkligen inte överens kan det vara en sista lösning.

Däremot om saker som införskaffats innan samboförhållandet och som inte avsetts för gemensamt bruk regleras inte av sambolagen. Exempelvis, person1 har en gitarr som införskaffats innan förhållandet och som hängt i det gemensamma boendet. Person1 har då rätt till gitarren eftersom det är dennes och den införskaffades för eget bruk. 

Sambolagen reglerar heller inte saker som uppenbart inte införskaffats för gemensamt bruk. Exempelvis, person1 har köpt fotbollsskor till sig själv eller person2 har köpt en vinterjacka till sig själv. Fotbollsskorna tar person1 med sig och vinterjackan tar person2 med sig ur förhållandet, även om sakerna köpts för gemensamma pengar.

Det bästa är om man kan komma överens, även om man är osams så är det betydligt smidigare och billigare än att blanda in andra, som jurister. När det gäller reglering av bohag kan också parterna kompensera varandra med pengar.

Lämna ett svar